Milieuvraagstukken Beoordelen

Hoe milieukwesties te beoordelen

Dit artikel is bedoeld om de betekenis van milieuproblemen te onderzoeken en te onderzoeken of ze als een geldig onderdeel van economische activiteit kunnen worden beschouwd. Een casestudy met landen met verschillende sociaaleconomische omgevingen en politieke systemen werd gepresenteerd met gedetailleerde gegevens van elk land als een manier om het argument te evalueren.

De auteur vestigt de aandacht op het feit dat zowel economische factoren als omgevingsfactoren een aanzienlijke invloed hebben op het algemene economische welzijn van de samenleving. Niet alleen milieukwesties zijn van invloed op de economische groei, het zijn ook milieuaspecten die de kwaliteit van leven in onze samenleving bepalen. Om de effecten van omgevingsfactoren op de economische groei te onderzoeken, levert de casestudy gegevens op om de milieu-impact op het bruto binnenlands product (bbp) van een land te beoordelen.

De auteur stelt: "Ecologische indicatoren kunnen belangrijke informatie onthullen over het milieu in het gebied. Ze kunnen inzicht verschaffen in zowel de beschikbare natuurlijke hulpbronnen als hoe het milieu is aangetast door menselijke activiteiten. Dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt door economen en andere sociale wetenschappers om te voorspellen hoe toekomstige veranderingen in de milieukwaliteit de economische groei zullen beïnvloeden. " Bovendien is het gebruik van de indicatoren van milieukwaliteit relevant voor het beoordelen van milieuproblemen en het bepalen of een bepaald milieuprobleem al dan niet in aanmerking moet worden genomen bij het uitvoeren van een economische activiteitenanalyse.

Om een ​​economische activiteitsanalyse uit te voeren, wordt een studiegebied gekozen en wordt een groep mensen uit het gekozen studiegebied geworven. Ze zijn verplicht een vragenlijst in te vullen, die wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hun bezorgdheid over de milieukwaliteit. Deze informatie wordt gebruikt om hen te informeren over hoe ernstig zij de milieukwaliteit vinden en welke impact milieuproblemen kunnen hebben op hun dagelijks leven. Na het invullen van de vragenlijst verzamelen de onderzoekers vervolgens gegevens uit de omgeving.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt als input voor de gebruikte milieu-indicatoren. Bij het beoordelen van het belang van verschillende milieuproblemen is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met het milieu.

Ook interessant

Milieu

Stappen om het Milieu te HelpenDe kern van elk bedrijf, groot of klein, is een bezorgdheid over het milieu. Of het nu gaat om het kennen van de omgev ...

Lees verder

Recyclage

De Milieu-Impact van RecyclingRecycling heeft een zeer gunstig proces voor alle levende wezens zijn, want mensen zijn begonnen met het verzamelen en r ...

Lees verder

Afvalbehandeling En Afvalverwerking

Hoe wordt afval geclassificeerd als afval?De term afvalverwerking en afvalverwerking (WTP) is eigenlijk vrij gecompliceerd en heeft veel verschillende ...

Lees verder