Veiligheid En Milieu

Het belang van veiligheid en milieu

Gezondheid en veiligheid, milieu en beveiliging zijn een interdisciplinair gebied en discipline die praktische aspecten van veiligheid en milieu op de werkplek bestudeert, implementeert en bestudeert. Kort gezegd: het is wat werkgevers zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat hun dagelijkse activiteiten geen schade toebrengen aan mensen of hun omgeving.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en verschillende bedrijven die het initiatief hebben genomen om de IAO-gedragscode voor veiligheid te implementeren, denken veel bedrijven niet na over gezondheids- en veiligheidskwesties. Dit komt omdat ze geloven dat het niet nodig is om hier tijd en moeite in te steken, omdat er nooit iemand is overleden of ziek is geworden als gevolg van onveilige werkomstandigheden. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat ten minste 15 sterfgevallen of ziektedagen per jaar kunnen worden toegeschreven aan onveilige werkomstandigheden, vooral in industrieën zoals de bouw.

Gezondheid en veiligheid omvatten alles, van de gezondheid van werknemers, gezondheid en welzijn op de werkplek, afvalbeheer en productie. Het omvat maatregelen voor arbeidsveiligheid (OHS). OHS omvat: lichamelijk onderzoek, bewustwording van gezondheid op het werk, training, persoonlijke beschermingsmiddelen en correct gebruik van deze apparatuur. Het omvat ook het veilige gebruik en de verwijdering van alle gevaarlijke materialen. Deze omvatten chemicaliën, gevaarlijke medicijnen en blootstelling aan straling.

Er zijn twee soorten OHS. De eerste is primair en de tweede is secundaire OHS. Primaire OHS heeft betrekking op de bescherming van de werknemers en andere personen die in contact kunnen komen met verontreinigde stoffen en in geval van een ongeval of noodgeval.

Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS) omvatten verschillende belangrijke componenten. De eerste is een programma voor arbeidsveiligheid. Het arbeidsveiligheidsprogramma moet algemene informatie bevatten over veiligheidsregels en -voorschriften op alle werkplekken. Dit programma moet alomvattend zijn en richtlijnen bieden om het risico op letsel op allerlei werkplekken te voorkomen en te minimaliseren. Het moet maatregelen omvatten om ongevallen te voorkomen en te verminderen.

Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS) moet ook beroepshygiëne omvatten. Het biedt training in de basismethoden voor het handhaven van hygiënische omstandigheden op de werkplek. Het moet ook informatie bevatten over de medische gevolgen van blootstelling aan giftige materialen en chemicaliën.

Gezondheid en veiligheid op het werk en de gezondheid en het milieu houden ook verband met de uitvoering van gevarenbeoordeling en -preventie.

Ook interessant

Opleidingen

Een Opleiding Krijgen Voor Uw ToekomstAls u op zoek bent naar een perfect huis om je gezin te stichten in, moet je kijken naar het onderwijs als een ...

Lees verder

Ict

kunt u zorgen voor de nodige begeleiding, kwalificatie en opleiding die nodig zijn voor je carrière groei. De instituten van de I.C.A. en de II.C.A. ...

Lees verder

Management En Hr

Scholen Die Je Leren Over Management en HRIn het gebied van management en HR, een breed scala aan onderwijsinstellingen bestaan ​​en bieden programma ...

Lees verder